June 26, 2019
ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ರಾಕಿಂಗ್? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ನ್ಯೂಸ್ 18

ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ರಾಕಿಂಗ್? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ನ್ಯೂಸ್ 18

ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2020 ರ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 2.3.7 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ 7 ಬಳಸುವ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ದೃ confirmed ಪಡಿಸಿದೆ. ಐಎಎನ್‌ಎಸ್ […]